2. Duurzaam (ver)bouwen en energiebeleid

Een duurzaam woon- en lokaal energiebeleid is de eerste stap op weg naar een klimaatneutrale samenleving. Maar hoe maak je dit concreet als stad of gemeente? De provincie helpt met een paar welgemikte acties!

1 Limburg Renoveert

Met het kant-en-klaar aanbod ‘Limburg Renoveert’ kunnen steden en gemeenten hun inwoners maximaal ondersteunen bij de energiezuinige renovatie van hun woning.

Drie grote pijlers

1. De Huisdokter

Voor individuele grondige renovaties is er de Huisdokter van Dubolimburg. Deze komt - na afspraak - aan huis en geeft objectief en onafhankelijk bouwadvies op maat.

Meer info: www.de-huisdokter.be

2. Collectieve renovatiebegeleiding als vervolg op de Huisdokter

Dubolimburg is erkend als BENOvatiecoach voor de burenpremie. Wanneer 10 inwoners uit een stad of gemeente één of meerdere werken wensen uit te voeren, kunnen ze beroep kunnen doen op begeleiding die gefinancierd wordt door de burenpremie. Het advies van de Huisdokter is hierin steeds de eerste stap.

Als stad of gemeente kan je hierop inspelen door via verschillende media een open oproep te organiseren om zo minimaal een groep van 10 eigenaars te vormen. Maak hierbij gebruik van het pasklaar campagnemateriaal van de provincie.

Meer info: info@dubolimburg.be | T 011 39 75 75

3. Collectieve renovatie in wijken

Bij een collectieve renovatie wordt een wijk gezamenlijk benaderd. Als ervaren renovatiebegeleider en erkend BENOvatiecoach voor de burenpremie, neemt Stebo de zorgen van de verbouwers maximaal over. Stebo werkt een renovatieplan op maat uit en zorgt vervolgens voor de opmaak van een kostenraming.

Lokale diensten kunnen een grote rol spelen in het voortraject. Hiervoor werkte het provinciebestuur pasklare campagnematerialen uit, die de tijdsinvestering van het lokale bestuur sterk terugdringen.

Meer info: esmee.vangerven@stebo.be | T 089 32 95 30

Financieel

Binnen de ondersteuning via Limburg Renoveert maken we optimaal gebruik van alle beschikbare financiële instrumenten: de energieleningen Duwolim en DuwolimPlus, de burenpremie voor het inschakelen van een BENOvatiecoach en alle andere premies voor renovatie- en verbouwingswerken.

Meer info: nele.stas@limburg.be | T 011 23 83 77

2. Overweeg warmtenetten

Warmtenetten bieden een groot potentieel voor de verduurzaming van warmtevoorziening. Door bestaande restwarmte te benutten, maar ook door individuele installaties te vervangen door collectieve verwarmingssystemen. De provincie ondersteunt infosessies rond dit thema en biedt begeleiding in de opstartfase bij projecten.

Meer info: david.michiels@limburg.be | T 011 23 83 32

Vragen?

Contacteer