4. Kleine initiatieven met een grote impact

Tal van Limburgse gemeenten ontwikkelen kleinschalige projecten op het vlak van milieu, duurzaamheid en circulaire economie. Vanuit de provincie juichen we deze initiatieven toe. Met advies én centen!

Subsidies voor duurzame projecten
Plant jouw gemeente een terreinactie om een duurzame verandering teweeg te brengen in de natuurlijke en/of menselijke leefomgeving? Of wil je met een communicatieactie mensen informeren of aanzetten tot een gedragswijziging? Vraag hiervoor dan een subsidie aan bij de provincie. Hier vind je het subsidiereglement en het aanvraagformulier.

Mail dorthy.daris@limburg.be of bel 011 23 83 33 voor meer info.

Vragen?

Contacteer