5. Meer dierenwelzijn in jouw gemeente

De provincie is de aangewezen partner van gemeenten en steden op het vlak van dierenwelzijn. Het provinciebestuur helpt je tegemoet te komen aan wettelijke verplichtingen en ondersteunt acties voor sensibilisering en preventie. Een overzicht van alle initiatieven vind je op www.limburg.be/dierenwelzijn.

Kwalitatief asielbeleid

De provincie helpt gemeenten bij hun wettelijke plicht om kwalitatieve opvang te organiseren voor ronddolende dieren. We coördineren, controleren en ondersteunen de dierenasielen en zijn verantwoordelijk voor het doorstorten van hun werkingsmiddelen. Daarnaast organiseren we het overleg rond dierenopvang.

Preventie van zwerfkatten

We ondersteunen gemeenten bij de verplichte zwerfkattenaanpak. Daarbij stellen we naast materiaal ook richtlijnen en protocollen ter beschikking. We bieden ook subsidies voor het loon van kattenvangers.

Huisdieren en kansarmen
Vanaf 10 april 2019 voorziet "Baas&Beest" sociale dienstverlening voor mens en dier in de Jukstraat 33 te Hasselt.
Het project richt zich op hulpverlening aan (huisdieren van) kansarmen en wordt uitgebaat met de hulp van jongeren met een ondersteuningsnood.
De coördinatie is in handen van Beestig Wijs.

Preventie van bijtincidenten bij kinderen

We helpen Limburgse scholen bij de preventie van bijtincidenten en educatie rond de omgang met dieren. We steunen het Goede Hondenbaasjes-schoolproject dat kinderen aanleert hoe ze met honden moet omgaan en stellen lespakketten over honden en katten ter beschikking aan kleuter- en basisscholen.

Sensibiliseren en informeren

De provincie houdt burgers op de hoogte van actuele thema’s rond dierenwelzijn. Er is een jaarlijks infomagazine en we geven lokale besturen een aanzet voor infoteksten in hun gemeentelijke infobladen. Ook via het tweemaandelijkse e-zine informeren we burgers.


Vragen over dierenwelzijn in jouw gemeente? Mail els.devriese@limburg.be of bel 011 23 83 28.

Download de uitgebreide fiche

Vragen?

Contacteer