Fluvius ondersteunt de gemeenten in de transitie van fossiele naar hernieuwbare verwarming door de aanleg en exploitatie van warmtenetten. 

Aanleg en exploitatie van warmtenetten

Omschrijving

Fluvius ondersteunt de gemeente bij de aanleg en exploitatie van warmtenetten en de aansluiting van warmteproducenten en warmte-afnemers.

Fluvius

Fluvius is een distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas, ook actief in de activiteiten riolering en kabel-tv infrastructuur.

Contactgegevens

Kostprijs

Betalend aanbod