De Limburgse Regionale Landschappen adviseren en ondersteunen gemeenten bij de opmaak van een inrichtingsplan en/of beheerplan van een bepaalde site of landschap en helpen desgewenst bij de uitvoering ervan. 

Advies landschapszorg

Omschrijving

Samen zorgen ‘kleine landschapselementen’ al eeuwenlang voor een gezond en karaktervol landschap. Kleine landschapselementen zoals hagen, poelen, knotbomen, hoogstamboomgaarden, … vormen het groene netwerk van een (dikwijls agrarisch) landschap. Veel van deze elementen spelen een belangrijke rol in bijvoorbeeld het tegengaan van erosie of de verdrogingproblematiek.

De Regionale Landschappen ondersteunen gemeenten om vanuit een duurzame visie en concreet beheer al dat landschappelijk groen in goede staat te brengen en te houden. Ze adviseren en ondersteunen gemeenten bij de opmaak van een inrichtingsplan en/of beheerplan van een bepaalde site of landschap en helpen desgewenst bij de uitvoering ervan.

De Limburgse Regionale Landschappen

Een Regionaal Landschap is een unieke streek met mooie landschappen, boeiende natuur en een rijke cultuurhistorie. Door inspanningen te doen op vlak van natuur, landschap, erfgoed en recreatie dragen ze bij aan de toekomst van de streek. Elke Limburgse gemeente maakt deel uit van een Regionaal Landschap.

Contactgegevens

Regionaal Landschap Lage Kempen
Peter Roosen
011 78 52 59
info@rllk.be
www.rllk.be

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren
Tine Rijvers
011 24 91 58
tine.rijvers@rlhv.be
www.rlhv.be

Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Trees Verhelle
089 65 56 91
trees@rlkm.be
www.rlkm.be

Kostprijs

Basisadvies en dienstverlening zijn gratis. Van zodra het over de specifieke opvolging en uitvoering van een bepaald plangebied gaat worden hiervoor kosten in rekening gebracht.