Bij Biomassaplein kan de gemeente terecht met het hout dat vrijkomt uit het natuurbeheer in Limburg en wordt op zoek gegaan naar milieuvriendelijke, duurzame en economisch waardevolle mogelijkheden voor deze producten. 

Omschrijving

Bij Biomassaplein kan de gemeente terecht met het hout dat vrijkomt uit het natuurbeheer in Limburg. Deze reststroom wordt niet langer als afval beschouwd, maar wordt ingezet voor milieuvriendelijke, duurzame en economisch waardevolle mogelijkheden. Zo wordt onderzocht of het stamhout gebruikt kan worden in bio-raffinage waarbij bijvoorbeeld lignine-olie kan gemaakt worden. In laatste instantie, bij het ontbreken van andere toepassingen, wordt de biomassa gebruikt in verbrandingsinstallaties voor de levering van warmte en in vergassingsinstallaties voor de levering van elektriciteit en warmte.

Biomassaplein

Biomassaplein werd opgericht op initiatief van Nuhma, provincie Limburg, Regionaal Landschap Lage Kempen en Bionerga. 

Contactgegevens

Kris Nelissen
0495 22 65 95
kris.nelissen@biomassaplein.be

Kostprijs

Betalend aanbod.  Tarief op basis van aangebrachte goederen.