Boomtuintjes adopteren

Aanleiding

Heel wat Hasselaren hadden op eigen initiatief al een boomperkje in hun buurt ingericht met onderbeplanting. De stad wilde dit burgerengagement aanmoedigen en uitbreiden en daarbij ook in de verf zetten.

 

Omschrijving

Als je alle boomspiegels van bomen op openbaar domein in Hasselt samentelt, vormt dit een behoorlijke oppervlakte die 'groen' kan ingevuld worden. Behalve dat een ingeplant boomperkje mooi oogt, komt het ook de biodiversiteit ten goede, zorgt het mee voor het tegengaan van het hitte-eilandeffect en capteert het CO2 en fijn stof.
De Hasselaren worden door de stad aangemoedigd om een boomtuintje te adopteren. Burgers kunnen zich aanmelden bij de stad en tekenen een samenwerkingovereenkomst. In ruil voor ondersteuning door de stad, leggen zij een boomtuintje aan en onderhouden ze het als goede huisvader. In elk tuintje dat geadopteerd werd, komt een herkenbaar bordje te staan dat aangeeft wie het tuintje geadopteerd heeft.
In de toekomst zullen alle tuintjes die geadopteerd werden op een interactieve kaart aangeduid worden.