Bosgroep Limburg ondersteunt bebossers en organiseert regelmatig plantacties om mensen actief te betrekken bij het realiseren van meer bos. 

Omschrijving

Door het realiseren van een kwaliteitsvolle bosuitbreiding met standplaatsgeschikte soorten wordt er extra CO2 opgeslagen in het hout en in de bosbodem. De meeste bossen worden aangelegd met de bedoeling ze via een QD-beheer te beheren. Dit is gericht op kwaliteitshout en een maximaal behoud van het bosklimaat, wat resulteert in beter weerbaar bos.

Het ondersteunen van bebossers is hierbij cruciaal, gezien het complexe vergunningsbeleid en de hoge administratieve eisen naast het bekomen van een correcte vergoeding van de bebossing. De Bosgroep is  bemiddelaar voor boscompensatie in natura en werkt aan de uitbouw van alternatieve, competitieve vergoedingssystemen.

Regelmatig organiseert Bosgroep Limburg een plantactie om mensen actief te betrekken bij het realiseren van meer bos.  Bij die acties worden ook gemeentebesturen en bewoners betrokken.  Er wordt meestal ook randanimatie voor kinderen voorzien om te sensibiliseren over het belang van bomen en bossen.

Bosgroep Limburg

Bosgroep Limburg is een vzw die de Limburgse private boseigenaars ondersteunt bij het beheer van hun bos. Elke boseigenaar kan gratis en vrijblijvend aansluiten bij de Bosgroep. Hij of zij krijgt er advies, informatie en hulp bij de administratie. Daarnaast coördineren de Bosgroep ook de beheerwerken en organiseren ze opleidingen en excursies. Op die manier streven ze naar duurzaam bosbeheer in Vlaanderen met gezonde bossen, meer en betere natuur, recreatie en houtproductie. Bosgroep Limburg werkt samen met haar leden aan rendabel en weerbaar bos.

Contactgegevens

011 23 73 28
bosgroep@limburg.be

Kostprijs

Gratis aanbod