Deze catalogus van de Vlaamse Landmaatschappij omvat 49 maatregelen en bijhorende vergoedingen voor het verlenen van agromilieu- en klimaatsteun aan grondgebruikers. 

Catalogus agromilieu en klimaatsteun voor lokale besturen

Omschrijving

Het doel van deze catalogus is het aanbod van subsidies in Vlaanderen in kaart te brengen en te stroomlijnen. De catalogus omvat 49 maatregelen en bijhorende vergoedingen voor het verlenen van agromilieu-en klimaatsteun aan grondgebruikers die vrijwillig maatregelen uitvoeren die goed zijn voor het milieu, het landschap en het klimaat: enerzijds alle beheerovereenkomsten die landbouwers momenteel kunnen sluiten met de VLM (Vlaamse overheid), en anderzijds 17 maatregelenpakketten. Gemeenten en provincies kunnen die 17 maatregelenpakketten, als aanvulling op de beheerovereenkomsten, inzetten via eigen financiering.

Vlaamse Landmaatschappij

Voor de Vlaamse Landmaatschappij zijn een veerkrachtige open ruimte vol leven en een dynamisch platteland het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. Ze versterken de open ruimte en het platteland door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en infrastructuur. Ze zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving. Dat doen ze met deskundigheid en passie en altijd in samenwerking met partners (landbouwers, natuurverenigingen, regionale landschappen, gemeenten, provincies, Vlaamse en Europese partners, bedrijven, onderzoekers, burgers en lokale gemeenschappen).

Contactgegevens

VLM regio Oost
011 29 87 00
info@vlm.be

Kostprijs

Gratis aanbod