Voor ondersteuning bij de collectieve renovatie van een wijk in je gemeente kan je terecht bij Stebo. 

Collectieve wijkrenovatie

Omschrijving

Binnen een de collectieve wijkrenovatie zet Stebo op vraag van het gemeentebestuur een renovatieproject op in een door de gemeente gekozen wijk. De geselecteerde wijk wordt door de technisch adviseurs van Stebo eerst gescreend op vlak van renovatiepotentieel. Wanneer Stebo renovatiepotentieel vaststelt start ze in samenwerking met de gemeente een wervende renovatiecampagne om zoveel mogelijk eigenaars aan te zetten tot renovatie. Tijdens deze wervingscampagne benadert Stebo de inwoners van de wijk met haar renovatiebegeleidingsaanbod bestaande uit een volledige begeleiding, advisering en ontzorging binnen het gehele renovatieproces, van het opvragen van offertes tot de controle van de werken. Een collectief wijkrenovatieproject verhoogt de renovatiegraad van een gemeente sterk omdat ze gericht is op zowel de actieve als de latente verbouwer. Deze verhoging bereikt Stebo door een antwoord te bieden op de belangrijkste noden tijdens een renovatie nl. gespecialiseerd, onafhankelijk renovatieadvies, financieel advies m.b.t. de energieleningen en premies en begeleiding gedurende het hele renovatietraject. Een bijkomende incentive is dat de renovatiebegeleiding zowel voor de gemeente als voor de wijkbewoner volledig gratis is.

Stebo

De afdeling Energie van Stebo begeleidt Limburgers met vragen rond energiebesparing en energetische renovatie. Dit doet Stebo o.a. door ondersteuning bij de aanvraag van de Vlaamse Energielening en de Limburgse Renovatielening. De medewerkers van de afdeling Energie helpen (potentiële) klanten bij de voorbereiding van hun kredietaanvraagdossier en staan hen bij in de keuze van de juiste energetische renovatiemaatregelen. Daarnaast is de afdeling Energie het energiescanbedrijf voor de provincie Limburg, sinds 2009 voerde zij al meer van 30 000 energiescans uit. Tentslotte biedt de energieafdeling van Stebo gratis, deskundig en onafhankelijk advies als renovatiebegeleider.

Contactgegevens

Esmée Van Gerven
0496 23 25 25
esmee.vangerven@stebo.be

Kostprijs

Gratis aanbod