Sociale cohesie zorgt voor geslaagde wijkrenovatie

Collectieve wijkrenovatie Offelken - Tongeren

Omschrijving

De Tongerse wijk Offelken was de eerste wijkrenovatie in het kader van de campagne ‘Limburg renoveert’. Het succes van het project is voor een groot deel te danken aan de sterke sociale cohesie in de wijk.

Betrokkenen

  • Stad Tongeren
  • Stebo

Tips

  • Zorg voor een goed aanspreekpunt voor de bewoners, bij voorkeur iemand van de gemeentelijke diensten en iemand uit de wijk zelf.
  • Geef late beslissers de mogelijkheid om mee in te stappen.
  • Blijf tijdens het hele project goed communiceren met alle betrokken partners.
  • Voorzie een rentesubsidie om inwoners over de streep te trekken. 
Sociale cohesie zorgt voor geslaagde wijkrenovatie

Contact

Joan Verelst
stad Tongeren
Esmee Vangerven
Stebo

Sterke punten

  • Sterke sociale cohesie in de wijk, versterkt door eerdere verfraaiingswerken door het stadsbestuur.
  • Beperkte typologieën van woningen waardoor de technische inventarisatie vlot verloopt.
  • Vertrouwen van de stad in het project en de uitvoerende partners.