Ecologisch bermbeheer met strikte handhaving

Ecologisch bermbeheer met strikte handhaving - Bilzen

Omschrijving

Bilzen boekt al jaren mooie resultaten met het duurzaam en groen beheer van haar bermen en taluds. Omdat nog niet iedereen het belang van ecologische bermen inziet, zet de stad ook succesvol in op handhaving van de bermwetgeving. Dat verdient navolging!

Betrokkenen

  • Stad Bilzen
  • Vlinderwerkgroep Bilzen
  • Provinciaal Natuurcentrum

Tips

  • Het toepassen van ecologisch bermbeheer loopt niet altijd even vlot. Maak goede afspraken en overleg regelmatig met de aannemer.
  • Niet iedereen is zich bewust van de ecologische waarde van bermen. Blijf daarom voortdurend sensibiliseren. Bilzen informeert haar inwoners op www.bilzenvlinderstad.be, via infoborden en inhoudelijke evenementen.
Ecologisch bermbeheer met strikte handhaving

Contact

Filip Konings
milieuambtenaar Bilzen
Joeri Philtjens
milieudeskundige Bilzen
Luc Crevecoeur
coördinator natuuronderzoek Provinciaal Natuurcentrum

Sterke punten

  • De samenwerking met gemotiveerde vrijwilligers, met een hart voor fauna en flora.
  • De vrijwilligers waken mee over eventuele onregelmatigheden.