Jeugdverenigingen snoeien in hun energieverbruik

Energiescans in jeugdlokalen - Riemst

Omschrijving

Het stadsbestuur van Riemst spoort jeugdverenigingen aan om het energiebeheer van hun lokalen zelf in handen te nemen. Het project toont aan dat verenigingen die instaan voor het beheer van hun gebouw veel meer bezig zijn met verbruik en besparingen.

Betrokkenen

  • Stadsdiensten
  • Jeugdverenigingen
  • Stebo
  • Jeugdraden

Tips

  • Omdat jeugdbewegingen, die niet zelf instaan voor het beheer van hun lokalen, minder makkelijk te overtuigen zijn van het nut van besparingen, is het een goed idee om duurzaam gedrag te belonen met bijvoorbeeld subsidies of het uitgespaarde bedrag ter beschikking te stellen.
  • Inventariseer de situatie goed (wie is eigenaar van het lokaal, wie gebruiker, zijn er aparte meters, is er gedeeld gebruik, …). Dit bepaalt de uitvoerings- en beloningsmogelijkheden. Betrek ook de eigenaar van het gebouw.
  • Als besparingen niet aan de hand van meterstanden kunnen worden aangetoond, beloon dan de inspanningen in plaats van de resultaten.
Jeugdverenigingen snoeien in hun energieverbruik

Contact

Kristien van Lierop
gemeente Riemst
012 44 03 70

Sterke punten

  • Jongeren leren hoe ze duurzaam kunnen leven, niet enkel binnen hun jeugdvereniging.
  • Dankzij de screening van hun lokalen, beschikken de verenigingen over een duidelijk rapport met mogelijke maatregelen, kosten en terugverdientijden.