Gemeente deelt auto met inwoners

Gemeente deelt auto met inwoners - Pelt

Omschrijving

De gemeente Neerpelt kocht in 2016 een deelauto voor zowel het gemeentepersoneel als de inwoners. Een online reservatiesysteem zorgt voor een vlotte regeling.

Tips

  • Voor het gemeentebestuur helpt autodelen om kostenbesparend te werken en duurzame mobiliteit te bevorderen. Eén gedeelde auto vervangt zes gewone auto’s.
  • Communicatie regelmatig. Onbekend is onbemind.
  • Het Vlaamse Netwerk Autodelen.net begeleidt lokale overheden bij het plannen en opzetten van een autodeelactieplan.
Gemeente deelt auto met inwoners

Contact

Fernand Vangansewinkel
gemeente Pelt

Sterke punten

  • Doordat de auto zowel door het personeel van het gemeentebestuur als door inwoners gebruikt kan worden, worden kosten bespaard en wordt duurzame mobiliteit gepromoot.
  • Omdat het gemeentepersoneel de wagen kan gebruiken voor dienstverplaatsingen moeten geen aparte kilometervergoedingen meer uitbetaald worden.