Gemeente maakt prioriteit van trage wegen

Gemeente maakt prioriteit van trage wegen - Ham

Omschrijving

In 2008 was Ham een van de eerste gemeenten die het netwerk aan trage wegen op hun grondgebied in kaart brachten. Vandaag staat de gemeente verder dan ooit met een eigen beleidsplan voor de instandhouding van het netwerk!

Betrokkenen

  • Gemeentebestuur Ham
  • vzw Trage Wegen
  • Vrijwilligers uit gemeentelijke verenigingen
  • UHasselt

Tips

  • Trage wegen worden niet door iedereen positief ervaren. Eigenaars en aangelanden van de bedding zitten vaak met vragen. Ga bij de aanvang van het project met zo veel mogelijk betrokken rond de tafel zitten.
  • Doe mee met de ‘Dag van de trage weg’ om je project extra in de kijker te zetten.
  • Door trage wegen een toeristisch en cultureel doel te geven, kunnen soms meer middelen vrijgemaakt worden.
Gemeente maakt prioriteit van trage wegen

Contact

Dienst mobiliteit
gemeente Ham
013 61 10 40
Zowie Vangeel
vzw Trage Wegen

Sterke punten

  • De tragewegenkaart van de gemeente Ham bevat ook culturele en toeristische informatie en bezienswaardigheden. De kaart geeft een mooie en aantrekkelijke voorstelling van het trage wegennetwerk. Daardoor wordt interesse opgewekt bij een groot publiek.