Investeringssubsidie voor vergroeningsprojecten van schooldomeinen

Omschrijving

Subsidie voor de inrichtende macht van scholen (kleuter-, lager of secundair onderwijs) voor de realisatie van een natuurlijke inrichting van schooldomeinen op het grondgebied van de provincie Limburg met het oog op biodiversiteit, leernatuur, welbevinden en speelnatuur.

In het kader van klimaatadaptatie is het vergroenen van scholen positief. Meer groen kan meer CO2 opnemen, meer water vasthouden bij intense neerslag en voor meer schaduw zorgen en het hitte-eilandeffect in stedelijke omgeving milderen bij intense hitte. 

Specifiek voor scholen heeft vergroening nog een enorme troef: leernatuur. Wat je buiten leert, komt beter binnen. Door buiten les te geven, ben je frisser, aandachtiger, geconcentreerder.

Groen doet bewegen, groen ontspant de geest én voorkomt pestgedrag. Een natuurlijke speelplaats is naast groen ook gevarieerd en avontuurlijk.

Organisatie

Provinciaal Natuurcentrum

Doelgroep

Inrichtende macht van kleuter-, lagere of secundaire scholen

Call

Doorlopend