Investeringssubsidie voor het toeristisch fietsroutenetwerk

Omschrijving

Het toeristisch fietsroutenetwerk (FRNW) is één van de sterke toeristische producten van Limburg en vormt de basis voor de profilering van Limburg als de meest attractieve fietsprovincie in België. Ook heeft het FRNW een bijzondere economische meerwaarde voor de sector van de vrijetijdseconomie en kunnen door een kwalitatief FRNW cross-overs worden gemaakt met de andere toeristische producten en een meerwaarde worden gegenereerd voor andere economische activiteiten, i.c. de logiessector en de horeca.

Om de toonaangevende positie als fietsprovincie in Vlaanderen en België en de economische meerwaarde te behouden en te  versterken, is het cruciaal dat verder wordt ingezet op vernieuwing en verbetering van het FRNW. 

Organisatie

Provincie Limburg, Dienst Toerisme - Economie

Doelgroep

Limburgse gemeenten

Call

Doorlopend