Natuur in je buurt - projectsubsidie

Omschrijving

Bij Natuur en Bos van de Vlaamse overheid zorgen wij ervoor dat iedereen in Vlaanderen van de natuur kan genieten, nu en in de toekomst. Samen met onze partners zijn we, als vakmannen en -vrouwen van natuur, elke dag in de weer om de natuur te beschermen en duurzaam te ontwikkelen. De projectoproep Natuur in je Buurt 2020 wil projecten ondersteunen die bijdragen aan de oplossing van een maatschappelijke uitdaging via natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen. Hierbij streven we enerzijds naar meer bereikbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle natuur in de nabijheid van mensen en anderzijds naar een meer robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur zodat ook de biodiversiteit blijvend ondersteund wordt.

Het Bosforum en Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid werkten recent samen aan het ‘praktijkgericht actieplan natuur en gezondheid’. Het plan bevat een brede waaier aan aanbevelingen waarop zowel beleidsmakers als initiatiefnemers in de natuur- en gezondheidssector zich kunnen baseren om natuuroplossingen in het kader van onze gezondheid tot stand te brengen. Het actieplan vormt dus het perfecte brugje naar de projectsubsidie Natuur in je buurt. Je kan het actieplan hier terugvinden.

Concreet moet het project leiden tot een netto toename van de groene oppervlakte OF tot een verbetering van de natuurkwaliteit en moet na uitvoering minstens 10 jaar in stand gehouden worden. 

Organisatie

Agentschap Natuur en Bos

Doelgroep

Gemeenten, verenigingen en organisaties

Call

15 september 2020

Jaarlijkse projectoproep