Aanbod provinciale dienst Milieu en Klimaat

Ondersteuning

Boost je gemeentelijk beleid met ons gratis aanbod

Van infosessies op maat tot financiële steun voor een lokaal deelplatform: dienst Milieu en Klimaat is het aanspreekpunt voor al jouw vragen, initiatieven en plannen op het vlak van milieu, natuur en dierenwelzijn.

Informeren

 • We zetten maximaal in op het informeren van ambtenaren, technische diensten, schepenen en burgemeesters over nieuwe wetgeving, projecten, subsidiemogelijkheden, …
 • Vragen? 
  011 23 83 38
  knooppuntmilieu@limburg.be
 • Op het extranet vind je extra informatie zoals presentaties, voorbeelddocumenten enz.

Financieel ondersteunen

We zijn het aanspreekpunt voor de subsidiëring van kleinschalige initiatieven ter ondersteuning van de circulaire en deeleconomie en voor de subsidiëring van kleine, duurzame projecten.

Ervaring delen

 • Via tal van overlegplatformen, zoals het Regionaal Milieu- en Duurzaamheidsoverleg, het Platform Openbaar Groen en het Provinciaal Overleg Handhaving Limburg.
 • Gedetailleerde info over bestaande gemeentelijke vind je hier.  
 • Op aanvraag organiseren we thematisch overlegmomenten. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals afvalarm carnaval of de inzet van camera’s tegen sluikstorten.

Vormen en opleiden

 • Drie keer per jaar organiseren we opleidingen rond milieuthema’s in ruime zin (geluid, asbest, bodem, handhaving…).
 • Dit gebeurt i.s.m. partners zoals het Centrum Duurzaam Groen, LSX en verschillende gemeentelijke ambtenaren.
 • Waar mogelijk vertalen we ook opleidingen van andere overheidsdiensten naar Limburg, zoals de infosessies van OVAM en het Departement Omgeving.