Inwoners geven vorm aan klimaatbeleid

Participatiecoaches, ook voor klimaatbeleid - Peer

Omschrijving

In Peer krijgen inwoners inspraak in het (klimaat)beleid via participatie- trajecten. Gespecialiseerde participatiecoaches vormen de neutrale tussenschakel tussen burgers en de lokale overheid.

Betrokkenen

 • Communicatiedienst stad Peer
 • Andere gemeentelijke diensten
 • Studiebureaus
 • Ontwerpers
 • Experten

Tips

 • Bepaal eerst de doelstellingen. Een participatietraject is niet altijd wenselijk of haalbaar.
 • Bepaal per project de meest geschikte aanpak en participatiemethode. Soms zijn voor één project meerdere methodes nodig.
 • Maak vanaf het begin duidelijke afspraken. Wat mogen deelnemers verwachten van de stad en wat verwacht de stad van de deelnemers?
 • Zorg dat de werving van en communicatie met de deelnemers zo informeel mogelijk verloopt en communiceer begrijpelijk.
 • Niet alles mag vooraf vastliggen. Er moet genoeg ruimte zijn voor aanpassingen in de loop van het traject.
 • Het is belangrijk om ook de interne diensten te overtuigen van het nut van een participatietraject. De stadsdiensten werken al jaren rond bepaalde thema’s, waarbij ze veronderstellen te weten wat er leeft bij de burgers. Uit een participatietraject kunnen andere meningen naar voor komen. Het helpt enorm als de eerste projecten goed verlopen en er een positieve inbreng van de deelnemers komt.
Inwoners geven vorm aan klimaatbeleid

Contact

Tine Moors
Stad Peer
011 61 07 00

Sterke punten

 • Uit de praktijk blijkt dat deelnemers vaak met een zeer positieve inbreng komen.
 • Een participatieproject is ideaal om als lokaal bestuur te weten wat leeft bij de bevolking.
 • icon-budget
  Investeringskost
 • icon-clockicon-clock
  Doorlooptijd
 • icon-maintenanceicon-maintenanceicon-maintenance
  Personeelsinzet

Afbeeldingen

Inwoners geven vorm aan klimaatbeleid
Inwoners geven vorm aan klimaatbeleid
Inwoners geven vorm aan klimaatbeleid
Inwoners geven vorm aan klimaatbeleid
Inwoners geven vorm aan klimaatbeleid
Inwoners geven vorm aan klimaatbeleid
Inwoners geven vorm aan klimaatbeleid
Inwoners geven vorm aan klimaatbeleid
Inwoners geven vorm aan klimaatbeleid
Inwoners geven vorm aan klimaatbeleid