Plasticvrije markt

Aanleiding

Begin 2019 besliste de gemeente Zonhoven om aan aantal activiteiten in de gemeente op een meer duurzame manier te laten verlopen en dus de afvalstroom aan te pakken. Voor de jaarlijkse carnavalstoet kwam er een verbod op het uitgooien van alle vormen van confetti en van kleine snoepjes.
Voor de wekelijks zondagsmarkt werd beslist om die gefaseerd plasticvrij te maken.

 

Omschrijving

In nauw overleg met de marktcommissie werd beslist om vanaf november 2019 en in verschillende fasen een verbod op te leggen op het meegeven van plastic zakjes door de marktkramers.
De gemeente liet zelf herbruikbare fruitzakjes maken, uit oude vlaggen die anders zouden weggegooid worden. Bijkomend werden ook nog zakjes aangekocht.
In november 2019 waren als eerste de fruit- en groentenverkopers aan de beurt om de plastic zakjes te verbieden. Een maand later werd het verbod uitgebried voor alle verkopers van voedingswaren en vanaf 1 januari 2020 gold het verbod voor de volledige markt.
De marktkramers die zich niet aan het verbod houden kunnen een tijdelijke schorsing krijgen of hun plaats op de markt verliezen.