Platteland Plus Projecten

Omschrijving

Samen met Europa en Vlaanderen, zet de provincie zijn schouders binnen het PDPO III 2014-2020 programma onder projecten die het platteland een boost geven, o.a. pilootprojecten rond milieu en biodiversiteit, pilootprojecten rond duurzame energie en klimaatadaptatie aansluitend bij Provinciaal Plattelandsontwikkelingsplan.

Aanvullend op het Europees programma heeft Vlaanderen en de provincies Platteland Plus projecten geïntroduceerd. Dit zijn gelijkaardige projecten die kunnen ingediend worden, maar ze worden enkel door Vlaanderen en de provincie gesubsidieerd.

Het beleidskader waarbinnen de projecten moeten passen is het provinciaal plattelandsontwikkelingsplan van de provincie. 

Men kan enkel projecten via het plattelandsloket indienen. Het plattelandsloket is een digitaal E-loket en staat op de website van de VLM ter beschikking.
 

Organisatie

Vlaamse Landmaatschappij

Provincie Limburg, Dienst Landbouw en Platteland

Doelgroep

Gemeentebesturen (uitz. Hasselt en Genk), verenigingen, organisaties

Call

15 juli 2020

Geen lopende projectoproep