Projectoproep: lokale klimaatactie

Omschrijving

De Limburgse steden en gemeenten ondertekenden het Burgemeestersconvenant 2030 en engageren zich op die manier tot lokale klimaatactie. Via deze projectoproep wil minister Bart Somers steden en gemeenten ondersteunen bij het behalen van de doelstelling van het Burgemeestersconvenant. Klimaattafels vormen de ideale basis om lokaal een breed gedragen klimaatbeleid te voeren en de geformuleerde doelstellingen te vertalen in concrete acties en projecten. We beschouwen klimaattafels als initiatieven die uitmonden in projecten van (samenwerkingsverbanden tussen) gemeenten, waarbij verschillende stakeholders via een divers scala aan participatietrajecten betrokken zijn (zoals burgers, onderwijsinstellingen, lokale bedrijven, tertiaire sector…).

Het doel van deze oproep is om projecten te detecteren, te selecteren en op te schalen door ze financieel te ondersteunen. Deze projecten kunnen het resultaat zijn van te organiseren of reeds georganiseerde klimaattafels. De projecten hebben een aantoonbare bijdrage aan CO2- reductie en/of bieden oplossingen voor een veranderend klimaat (klimaatadaptatie). Die projecten kunnen verruimd worden naar omliggende gemeenten (‘opschaalbaar’) of kunnen minstens ook door andere gemeenten uitgevoerd worden.

Organisatie

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw

Doelgroep

Gemeenten

Call

6 november 2020