Projectoproep met regionale focus voor meer circulariteit voor textiel, voedsel of (wijk)renovatie

Omschrijving

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer wil via projectsteun bijdragen tot de transitie naar een duurzame, koolstofarme en circulaire samenleving. Het Fonds is een samenwerking tussen Indaver nv, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw en het Actiecomité ter beveiliging van het Leefmilieu op de Linkeroever en in het Waasland (ABLLO vzw).

De oproep richt zich op projecten voor meer circulariteit voor textiel, voedsel of (wijk)renovatie en

 • hebben een blijvende, aantoonbare impact op het duurzaam beheer van materialen en/of energie.
 • zetten in op maatschappelijke innovatie
 • kunnen conceptueel en praktisch van aard zijn of de omzetting van concept naar praktijk katalyseren
 • worden getrokken door interessante, niet-evidente of vernieuwende samenwerkingen of partnerschappen
 • richten zich op onontgonnen sectoren, moeilijke doelgroepen of collectieve oplossingen
 • zijn opschaalbaar en/of repliceerbaar
 • hebben een looptijd van minstens 1 jaar

De oproep richt zich tot uiteenlopende organisaties, verenigingen en bedrijven met een sociaal oogmerk. Een overheid kan geen project indienen, maar kan wel deelnemen als partner. De maximale subisidie bedraagt 40 000 euro per regionaal project .

Organisatie

 • Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer
 • Koning Boudewijnstichting

Doelgroep

 • Organisaties, verenigingen en bedrijven met een sociaal oogmerk en rechtspersoonlijkheid
 • Overheden kunnen geen project indienen, maar kunnen wel deelnemen als partner

Call

24 februari 2021