Projectoproep: verbreden van het engagement voor het klimaat

Omschrijving

De Koning Boudewijnstichting wil met deze oproep alle organisaties in België zonder commercieel oogmerk (vzw's, ngo's, hogescholen, universiteiten, sociale ondernemers, sociale coöperaties, lokale overheden, ...) aanmoedigen om verbindende en inclusieve initiatieven te ontwikkelen om zo nieuwe doelgroepen te betrekken bij het klimaatvraagstuk. 

Al decennia proberen organisaties, overheden, wetenschappers, etc. burgers te stimuleren om zich mee in te zetten in de strijd tegen klimaatopwarming. Het engageren van burgers is echter niet evident. Het klimaatvraagstuk is complex, lijkt voor velen ver-van-ons-bed of iets waar je als individu geen impact op hebt.

Steun kan aangevraagd worden voor projecten die inzetten op het engageren van burgers voor het klimaat en dit op een verbindende manier. Projecten moeten met andere woorden op een verbindende manier inzetten op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, welke burgers kunnen aanzetten tot begrip of actie. Deze projecten kunnen bestaan uit het ontwikkelen van tools, instrumenten, methodieken, etc. die aansluiten bij de leefwereld van en ingezet kunnen worden bij bepaalde doelgroepen. We denken bijvoorbeeld aan klimaatfresco’s, serious games, spelmethodes, klimaatstages, inleefverblijven, gespreksgroepen, animaties, etc.

Projecten moeten daarnaast inzetten op het zoeken van verbinding met nieuwe, vaak moeilijker te bereiken, doelgroepen.

Organisatie

Koning Boudewijnstichting

Doelgroep

  • lokale overheden
  • verenigingen en organisaties zonder commercieel oogmerk

Call

16 november 2020