Projectsubsidie voor de aankoop van gronden voor bebossing

Omschrijving

Deze projectsubsidie is een eenmalige subsidie via een jaarlijkse projectoproep met middelen uit het bossencompensatiefonds.  
De subsidie kan enkel toekend worden voor de aankoop van te bebossen gronden.
De aankoop komt slechts in aanmerking als er voldoende garanties zijn dat de aangekochte gronden op korte termijn ook effectief bebost zullen worden. Dit moet duidelijk beschreven worden in de projectbeschrijving .

Binnen de perken van het beschikbare budget bedraagt de tussenkomst 60% van het aankoopbedrag of 80% van het aankoopbedrag in de gebiedsaanduiding 'bos' en 'reservaat en natuur', inclusief alle kosten met een maximale subsidie van 3,5 € per m².

Organisatie

Agentschap Natuur en Bos

Doelgroep

  • Limburgse gemeenten
  • Particulieren
  • Verenigingen
  • Organisaties

Call

30 april - per jaar