Projectsubsidie: biodiversiteitsprojecten

Omschrijving

Met dit subsidiereglement wil de provincie Limburg verenigingen en lokale besturen aanzetten zelf acties te ondernemen die ervoor zorgen dat de biodiversiteit in Limburg behouden blijft. Voorstellen moeten wel steeds samen met een erkende natuur- of milieuvereniging ingediend worden.

De doelgroep zijn erkende milieu- of natuurverenigingen (verplicht) die in samenwerking met gemeentebesturen en/of  regionale landschappen, socioculturele verenigingen, jeugdverenigingen, onderwijsinstellingen en andere organisaties een bijdrage leveren aan het behoud van de biodiversiteit in Limburg.

Het reglement legt heel erg de nadruk op samenwerking en een geïntegreerde aanpak. Projectindieners die hier rekening mee houden verhogen hun kansen om een projectsubsidie te ontvangen en kunnen een hogere projectsubsidie krijgen.

Organisatie

Provinciaal Natuurcentrum

Doelgroep

Erkende milieu-en natuurverenigingen (i.s.m. gemeentebesturen en/of Regionale Landschappen)

Call

30 september - per jaar