RuimteRaad - vergadering

RuimteRaad - Kortessem

Omschrijving

Omdat de klassieke werkwijze van de gemeentelijke milieuraad, niet meer goed werkte, besliste de gemeente Kortessem om op zoek te gaan naar een andere werkvorm. De oorspronkelijke participatieraden werden omgevormd tot thematische werkgroepen en van elke werkgroep zitten twee ambassadeurs in de overkoepelende RuimteRaad.

Betrokkenen

 • De verschillende administratieve diensten en de gemeenteraad van gemeente Kortessem
 • De leden van de verschillende participatieraden

Tips

 • Zorg dat er voldoende leden zijn met inhoudelijke kennis over de verschillende thema's. Kennis is minstens even belangrijk als lokale betrokkenheid.
 • Zet actief in op het werven van nieuwe leden.
 • Wees je ervan bewust dat het bestuur mogelijk niet open staat voor alle vormen van participatie (zie de participatieladder).
Kortessem - RuimteRaad - participatieladder

Contact

Eva Timmermans

Sterke punten

 • Door met een overkoepelende RuimteRaad te werken, die input krijgt uit de verschillende werkgroepen, kan een advies voorgelegd worden aan de gemeenteraad dat gedragen is door de volledige sector.
 • De administratie en het beleid kunnen minder invloed hebben op adviezen.
 • Er wordt gestreefd naar maximale zelfstandigheid bij de werkgroepen en de RuimteRaad, waardoor de werklast voor de administratie sterk vermindert.
 • icon-budget
  Investeringskost
 • icon-clock
  Doorlooptijd
 • icon-maintenance
  Personeelsinzet

Afbeeldingen

RuimteRaad - vergadering
Kortessem - RuimteRaad - schematisch
Kortessem - RuimteRaad - participatieladder