Groen-blauw netwerk voor natuur, mens en economie

Schansbroek, blauw-groen netwerk - Genk

Omschrijving

Door natuurgebied Schansbroek opnieuw in te richten slaat de stad Genk drie vliegen in één klap. Het herontwikkelde gebied helpt in de strijd tegen wateroverlast en verdroging, het zorgt voor strategische economische verbindingen én voor nieuwe vormen van recreatie.

Betrokkenen

  • Stad Genk
  • Gemeente Diepenbeek
  • Natuurpunt
  • VLM

Tips

  • Creëer een groot draagvlak door de buurtbewoners en toekomstige gebruikers actief te betrekken. Zo maak je hen bewust van het belang van groen-blauwe netwerken.
Groen-blauw netwerk voor natuur, mens en economie

Contact

Katrien Van De Sijpe
afdelingshoofd leefmilieu en duurzame ontwikkeling en projectcoördinator
Stijn Hermans
projectleider landinrichting Stiemerbeekvallei VLM
011 29 87 77

Sterke punten

  • Combinatie van het optimaliseren van de waterhuishouding en recreatie.
  • De intensieve samenwerking met de VLM, die veel ervaring heeft met landinrichtingsprojecten, tilde het project naar een hoger niveau en leverde medewerkers van de stad Genk waardevolle ervaring op.