Omschrijving

Agentschap Natuur en Bos verleent subsidies voor de aanleg van een bos met inheemse soorten, eventueel gecombineerd met populier. Er wordt een subsidie voorzien voor de aanplant en voor wildbescherming. Er worden geen vaste plantverbanden en stamtallen meer opgelegd. Zowel klassieke beplantingen waarbij het terrein gelijkmatig beplant wordt als groepenaanplant met tussenin natuurlijke verjonging (QD-methode) of nog andere varianten zijn toegelaten. Als je kiest voor een andere methode dan klassiek vlaksgewijs aanplanten, motiveer je die aanpak in je aanvraag. Wie voor een zuivere natuurlijke verjonging opteert, kan enkel nog de subsidie voor collectieve wildbescherming aanvragen.

Er mag pas gestart worden met de bebossing na goedkeuring van het dossier.

Organisatie

Agentschap Natuur en Bos

Doelgroep

  • Limburgse gemeenten
  • Particulieren
  • Verenigingen
  • Organisaties

Call

Jaarlijkse projectoproepen:
- 1 mei tot 1 augustus
- 1 september tot 30 april