Subsidie voor de aankoop van klimaatbomen (LSM - klimaatbomenfonds)

Omschrijving

De Stichting van openbaar nut Limburg Sterk Merk (LSM) heeft een subsidiereglement opgemaakt ter ondersteuning van Limburgse gemeenten voor de kwalitatieve aankoop en aanplanting van bijkomende klimaatbomen op publieke plaatsen in de kernen daar waar mensen wonen, werken en leven.

Organisatie

Stichting van openbaar nut Limburg Sterk Merk (LSM)

Doelgroep

Limburgse gemeenten

Call

31 december 2020