Tegeltuintjes - stad Hasselt

Inspiratie/aanleiding

De stad Hasselt ondertekende op 13 maart 2018 het Burgemeestersconvent voor Klimaat en Energie 2030. Gevelgroen is een interessante maatregel omdat het verschillende positieve effecten op de omgeving combineert. Ten eerste verkoelen geveltuintjes de stad ook op locaties waar er geen bomen aangeplant kunnen worden. Bovendien neemt gevelgroen fijn stof op en verbetert het op die manier de lokale stedelijke luchtkwaliteit. Plaatselijk kan het regenwater infiltreren in de grond waardoor het risico op wateroverlast tijdens piekbuien daalt. Gevelgroen houdt warmte langer vast in de winter waardoor bewoners energie besparen om het huis te verwarmen. Daarnaast verhoogt gevelgroen de biodiversiteit in de stad doordat het vlinders, vogels en bijen aantrekt, en draagt gevelgroen bij tot de verfraaiing van buurten wat een positief effect heeft op de gemoedstoestand van omwonenden. Straten met gevelgroen zijn gezelliger en nodigen uit tot sociaal contact tussen bewoners en passanten.

 

Omschrijving

In het verleden promootte de stad Hasselt gevelgroen door gratis een tegel te verwijderen en teelaarde te plaatsen na een online-aanvraag. Enkel een webformulier opstellen en een eenmalige communicatieactie bleek echter onvoldoende om Hasselaren in grote getale te overtuigen. In 2019 startte de stad daarom met het project 'Hasselt Klimt Op', een nieuwe sensibilisatie- en communicatiecampagne rond alle vergelijkbare vormen van groenaanleg en -beheer door burgers zoals geveltuintjes, boomspiegels, etc. én werkte de stad een uitgebreider subsidiereglement uit.

Eén van de doelstellingen was om bij de eerste 100 Hasselaren die zich aanmelden voor een geveltuin een klimhulp te installeren, "geinstalleerd" door een gespecialiseerde aannemer. Bovendien kreeg iedere aanvrager een bon voor een klimplant. Men had de keuze uit 5 bijvriendelijke klimplanten: passiebloem, alpenbosrank, toscaanse sterjasmijn, klimaugurk of japanse kamperfoelie.