Groene daken voor een koelere stad

Verplichting groendaken bedrijventerrein - Hasselt

Omschrijving

Door de afwezigheid van groen is het in steden en dorpskernen ’s zomers een pak heter dan op het omliggende platteland. Hasselt bindt doeltreffend de strijd aan met dit zogenaamde hitte-eilandeffect door groendaken op bedrijfstereinen te verplichten. En dat kost de stad niets.

Betrokkenen

Stad Hasselt: dienst ruimtelijke planning en dienst duurzaamheid

Tips

  • Het opleggen van een verplichting brengt geen meerkost met zich mee voor een stadsbestuur.
  • Wie een verplichting of beperkende voorwaarde oplegt, moet ook toezien op de correcte uitvoering ervan.
Groene daken voor een koelere stad

Contact

An Jamers
ruimtelijk planner stad Hasselt
011 23 94 84
Bright Adiyia
duurzaamheidsambtenaar stad Hasselt

Sterke punten

  • Het opleggen van de verplichting via de stedenbouwkundige voorschriften brengt geen meerkost met zich mee voor stad Hasselt.
  • De kostprijs voor de aanleg van de groendaken is ook niet onoverkomelijk voor de bedrijven. Toch wordt met deze maatregel op verschillende vlakken winst geboekt.