3. Openbaar groen als beleidsinstrument

Het openbaar groen in jouw stad of gemeente biedt enorme kansen om de biodiversiteit te vergroten, groenafval en wateroverlast te vermijden én de CO2-uitstoot te beperken. En het goede nieuws: de provincie begeleidt je gratis van a tot z.

Groenadviseur

Als Limburgse gemeente profiteer je kosteloos van een AMBER-advies via het Centrum Duurzaam Groen. De AMBER-adviseur helpt om groene ruimten in te richten en te beheren, de juiste plantenkeuzes te maken, de biodiversiteit te verhogen en klimaatadaptatiemaatregelen te nemen.

Meer info: www.centrumduurzaamgroen.be/amber

Pesticidenvrij beheer en aanpak van invasieve exoten

Ook bij de omschakeling naar een pesticidenvrij groenbeheer kan je rekenen op gratis advies en begeleiding door het Centrum Duurzaam Groen, dankzij financiële steun van de provincie.

De aanpak van invasieve exoten vergt kennis en expertise. Hiervoor kan je beroep doen op het Centrum Duurzaam Groen.

Profiteer ook van de gratis ondersteuning bij brede communicatiecampagnes en de mogelijkheid om sensibiliseringsmateriaal te verspreiden, zoals voorbeeldteksten en infopanelen. Alle info: www.centrumduurzaamgroen.be.

Meer info: ilse.vanaelst@limburg.be | T 011 23 83 69