Contact

Provincie Limburg

Dienst Milieu en Klimaat

Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

knooppuntmilieu@limburg.be

T 011 23 83 39