De gemeente kan bij Centrum Duurzaam Groen terecht voor gratis ecologisch groenadvies, het Amberadvies.

Omschrijving

Het Amberadvies is een gratis ecologisch groenadvies voor gemeenten. Het advies leidt tot minder groenresten, een onderhoudsvriendelijk beheer en meer natuur. Hierbij wordt rekening gehouden met vijf ecologische waarden: kringloop, biodiversiteit, duurzaamheid, evenwicht en klimaat. Op afspraak komt de amberadviseur naar de gemeente voor een overleg en terreinbezoek. De gemeente ontvangt een professioneel rapport met betrekking tot het Amberadvies.

Centrum Duurzaam Groen

Centrum Duurzaam Groen is een unieke samenwerking tussen het provinciebestuur Limburg, Hogeschool PXL, de Winning en Limburg.net. Centrum Duurzaam Groen zet zich in voor een ecologische, duurzame, biodiverse en natuurlijk groene leef-, werk- en woonomgeving. De organisatie streeft samen met en in opdracht van provincie Limburg naar een klimaatneutrale provincie die voorbereid is op de gevolgen van de klimaatverandering.

Contactgegevens

Kristof Odeur
0495 27 68 75
kristof.odeur@centrumduurzaamgroen.be

Kostprijs

Gratis aanbod