Gemeenten die een project willen indienen in het kader van het LSM-klimaatbomenfonds kunnen bij Centrum Duurzaam Groen terecht voor inhoudelijk advies. 

Begeleiding bij projecten LSM-klimaatbomenfonds

Omschrijving

Centrum Duurzaam Groen geeft inhoudelijk advies aan gemeenten die een project willen indienen in het kader van het LSM-klimaatbomenfonds. De voorziene begeleiding is gelijklopend aan de begeleiding in het project Ruimte voor Bomen.

Centrum Duurzaam Groen

Centrum Duurzaam Groen is een unieke samenwerking tussen het provinciebestuur Limburg, Hogeschool PXL, de Winning en Limburg.net. Centrum Duurzaam Groen zet zich in voor een ecologische, duurzame, biodiverse en natuurlijk groene leef-, werk- en woonomgeving. De organisatie streeft samen met en in opdracht van provincie Limburg naar een klimaatneutrale provincie die voorbereid is op de gevolgen van de klimaatverandering.

Contactgegevens

Illias Debroux
0476 89 90 22
Illias.debroux@centrumduurzaamgroen.be

Kostprijs

Gratis aanbod