Heeft de gemeente plannen voor de bouw van een bijna-energieneutraal (BEN) gemeentelijk gebouw? Dan kan je voor advies en ondersteuning terecht bij Dubolimburg. 

BEN nieuwbouw van gemeentelijk patrimonium

Omschrijving

BEN staat voor bijna-energieneutraal. Het bijzondere aan BEN-gebouwen is dat ze weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling, verlichting en warm water. De energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald. Dubolimburg helpt de gemeente graag met advies en ondersteuning vanaf idee tot bouwfase. Dubolimburg zet hiervoor de GRO als duurzaamheidsscan in.

Dubolimburg

Dubolimburg vzw - het provinciale steunpunt duurzaam bouwen - adviseert en begeleidt particulieren, gemeenten en bouwprofessionelen op het vlak van duurzaam bouwen, renoveren en wonen. De organisatie stelt haar expertise en knowhow al sinds 2005 ter beschikking van haar klanten. Dubolimburg geeft objectief en onafhankelijk maatadvies op projectniveau (woningen/appartementen/gemeentelijke gebouwen/culturele centra/verenigingsgebouwen) maar denkt ook in een groter kader (duurzame ruimtelijke ordening/strategische vastgoedvisie/renovatie van socioculturele gebouwen via burgerparticipatie). 

Contactgegevens

Gert Broekx
011 39 75 32
gert.broekx@dubolimburg.be

Kostprijs

Betalend aanbod op basis van uurtarief of offerte op maat.