Elektrisch wagenpark op groene stroom

Sint-Truiden kampte met een overaanbod aan groene stroom dankzij de vele PV-panelen op de daken van gemeentelijke gebouwen. Met het oog op de doelstellingen van het Burgermeestersconvenant 2020 werd daarom beslist om de verouderde vloot te vervangen door een nieuw elektrisch wagenpark. Twee keer gewonnen!
 
De stad ging eerst na hoeveel nieuwe auto’s er werkelijk nodig waren. Uit de analyse bleek dat de 31 oude voertuigen op benzine en diesel vervangen konden worden door 22 nieuwe auto’s, wat neerkomt op een vermindering van het wagenpark met 30%.

TIP: een grondige analyse is belangrijk om het gewenste aantal auto’s te bepalen.

Autodelen

De stad doet het nu met minder wagens, omdat elke wagen via een poolsysteem met zoveel mogelijk medewerkers wordt gedeeld. Een online reservatiesysteem leidt daarbij alles in goede banen.

Laadpalen

De elektrische voertuigen (zeventien bestelwagens en vijf auto’s) werden aangekocht via een leasingsysteem. Op de private parking van het stadskantoor werden vijf laadpalen geïnstalleerd en nog eens vijftien laadpalen aan de werkplaatsen. Verspreid over het grondgebied van de stad werden nog vijf bijkomende publieke laadpalen geplaatst, die ook door de burgers gebruikt worden.

TIP: registreer het gebruik van de elektrische wagens nauwkeurig door de gebruikers te laten badgen voordat ze met een wagen rijden.

68 ton CO2

De switch naar elektrische voertuigen levert een jaarlijkse CO2-besparing van 68 ton op. Bovendien geeft de stad jaarlijks 80.000 euro minder uit aan de autovloot, door te kiezen voor een leasingsysteem waarin ook onderhouds- en verzekeringskosten inbegrepen zijn.

Mooie resultaten, waarvoor Sint-Truiden in 2017 in het Vlaams Parlement de Business Mobility Award in ontvangt mocht nemen! Het initiatief kreeg ook veel aandacht in de pers.

Groene vrachtvoertuigen

De stad verduurzaamt ook haar vrachtvoertuigen. Er werd een glasophalingswagen en een bestelwagen op aardgas (CNG) aangekocht en twee elektrische minivrachtwagentjes.