Fladderen op het industrieterrein

Biodiversiteit op bedrijventerreinen - Lommel

Omschrijving

In Lommel fladderen vlinders en bijen via groene corridors dwars door industrieterreinen van het ene naar het andere natuurgebiedje. Een schitterend voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen overheid en lokale ondernemers.

Betrokkenen

  • Stad Lommel
  • Lommelse Ondernemersclub
  • ANB
  • Bosland

Tips

  • Door te werken met een populaire mascotte als ambassadeur, zoals hier de vlinder, vergroot je het draagvlak voor een project.
  • Communiceer over de positieve ervaringen van deelnemende bedrijven om andere bedrijven te overtuigen.
  • Werk samen met aannemers die veel ervaring hebben met natuurlijk herinrichten, volg de werken goed op en grijp tijdig in indien nodig.
Fladderen op het industrieterrein

Contact

Ivan Bynens
diensthoofd milieu en natuur stad Lommel
011 39 97 10

Sterke punten

  • De medewerking van bedrijven leidt tot heel wat natuurwinst.
  • Door elke doelgroep bij het vlinderproject te betrekken, ontstond een groot draagvlak.
  • Een fulltime projectcoördinator zorgt voor een permanente opvolging, legt linken tussen verschillende actoren zodat werken gezamenlijk uitgevoerd kunnen worden en fungeert als vaste contactpersoon.