Langetermijnstrategie tegen wateroverlast

Hemelwaterplan - Tessenderlo

Omschrijving

Sinds 2017 heeft Tessenderlo een hemelwaterplan voor een efficiënte en duurzame afvoer van regenwater. De gemeente heeft onmiddellijk de nodige stappen gezet om wateroverlast tot een minimum te beperken. Hieronder ontdek je de meest opvallende maatregelen.

Betrokkenen

  • Gemeente Tessenderlo
  • RioPAct

Tips

  • Geef het hemelwaterplan mee aan ontwerpers en architecten, zodat zij vanaf het begin rekening kunnen houden met de adviezen.
  • Meestal ontstaat wateroverlast door het snel afvoeren van water naar de laagstgelegen gebieden. Hou regenwater liever ter plaatse, via ontharden, waterdoorlatende verharding, groenbewatering, infiltratiekommen en wadi’s. Benut ook de kans tot waterberging op particulier terrein.
Langetermijnstrategie tegen wateroverlast

Contact

Paul Wellens
dienst gemeentewerken
Simon Stevens
Riopact

Sterke punten

  • RioPAct inventariseert en analyseert het hele gebied en stelt een globaal, integraal en toekomstgericht plan voor.
  • Het plan bevat concrete adviezen waar de gemeente mee aan de slag kan.