Jeugdbewegingen voor duurzame lokalen

Jeugdverenigingen voor duurzame lokalen

Omschrijving

Onder impuls van de jeugdraad stimuleert de stad Bree jeugdverenigingen om acties op te zetten rond duurzaamheid en energiezuinigheid. Om zo veel mogelijk verenigingen mee te krijgen werd het subsidiereglement aangepast en werd er een nieuwe wedstrijd in het leven geroepen voor de duurzaamste jeugdvereniging van het jaar.

Betrokkenen

  • Stad Bree, jeugdverenigingen, jeugdraad
  • Dubolimburg

Tips

  • Volg het traject goed op. Duurzame lokalen zijn vaak geen prioriteit van de jeugdvereniging.
  • Leg het thema duurzaamheid goed uit aan de jeugdbewegingen. Velen denken dat het enkel met afval sorteren te maken heeft.
Jeugdbewegingen voor duurzame lokalen

Contact

Ine Kauffmann
gemeente Bree
089 84 85 67

Sterke punten

  • Jongeren leren hoe ze duurzaam kunnen leven, niet enkel binnen hun jeugdvereniging.
  • Dankzij de screening van hun lokalen, beschikken de verenigingen over een duidelijk rapport met mogelijke maatregelen, kosten en terugverdientijden.