Jeker - Tongeren

Openlegging van de Jeker - Tongeren

Omschrijving

Vroeger stroomde de Jeker als een open waterloop midden door de stad Tongeren. In 1951 werd de rivier echter gedempt, omwille van klachten van omwonenden vanwege geurhinder. In de jaren '50 werden vele waterlopen immers gebruikt als open riool. De waterloop werd omgeleid via het zuiden van het stadspark De Motten en zo raakte zijn oorspronkelijke loop, door de binnenstad, in de vergetelheid.

Betrokkenen

  • Stad Tongeren
  • Fluvius
  • VMM

Tips

  • Vaak gaat het openleggen van waterlopen binnen de stad gepaard met een wijziging van de bestaande verkeerssituatie. Maak hiervan gebruik om het gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer zo veel mogelijk te scheiden en autoluwe ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers.
  • Het sensibiliseren van de bevolking is zeer belangrijk in dit project, om een draagvlak te creëren. Het studiebureau deed een uitgebreide bevragingsronde bij de opdrachtgevers: VMM, de stad Tongeren, Fluvius en alle stakeholders (o.a. Natuurpunt, omliggende scholen, cultuurcentrum en foorkramers).

 

Jeker - Tongeren

Sterke punten

  • Het project werd integraal aangepakt. Bij de herinrichting van het park heeft men een wijziging doorgevoerd van de verkeersstromen. De Dijk en Kastanjewal zijn nu een fiets- en wandelpad. In het park werden een speeltuin en volkstuintjes aangelegd, die het sociale netwerk van de buurt versterken en inmiddels uitgegroeid zijn tot een mooie ontmoetingsplek. 
  • Groen-blauwe netwerken (natuur en water) doorheen de stad hebben een heleboel voordelen. Niet alleen biedt het water bescherming tegen hittestress en wateroverlast, maar deze netwerken komen ook de biodiversiteit en de natuur ten goede.