Snel ingrijpen bij bosbrand dankzij fictieve rampoefening

Reddingspunten en rampoefening - Hechtel-Eksel

Omschrijving

Door het toenemend aantal droge periodes, stijgt ook het risico op bosbranden in de toekomst. Het bosrijke Hechtel-Eksel loopt voorop in de strijd tegen bosbrand en koppelde de inspanningen van de Vlaamse en provinciale overheid aan een grootscheepse terreinoefening.

Betrokkenen

 • Gemeente Hechtel-Eksel
 • Provinciale dienst Noodplanning en Crisisbeheer
 • Agentschap voor Natuur en Bos

Tips

 • Het is noodzakelijk dat het Bijzonder Nood- en Interventieplan Natuurbranden jaarlijks geëvalueerd wordt en bijgestuurd indien nodig.
Snel ingrijpen bij bosbrand dankzij fictieve rampoefening

Sterke punten

 • De atlas met veiligheidskaarten zorgt voor uniformiteit over de gemeentegrenzen heen.
 • Het opstellen van de veiligheidskaarten gebeurde door multidisciplinaire werkgroepen met vertegenwoordigers van de provincie, de gemeenten, brandweer, medische diensten, politie, civiele bescherming, ANB en andere domeinbeheerders. Zo kon optimaal rekening gehouden worden met alle mogelijke aspecten die bij een noodsituatie van belang kunnen zijn en werd gebruik gemaakt van alle beschikbare praktijk- en terreinkennis.
 • icon-budget
  Investeringskost
 • icon-clockicon-clock
  Doorlooptijd
 • icon-maintenanceicon-maintenance
  Personeelsinzet

Meer projecten in Hechtel-Eksel

Afbeeldingen

Snel ingrijpen bij bosbrand dankzij fictieve rampoefening
Snel ingrijpen bij bosbrand dankzij fictieve rampoefening
Snel ingrijpen bij bosbrand dankzij fictieve rampoefening
Snel ingrijpen bij bosbrand dankzij fictieve rampoefening
Snel ingrijpen bij bosbrand dankzij fictieve rampoefening
Snel ingrijpen bij bosbrand dankzij fictieve rampoefening
Snel ingrijpen bij bosbrand dankzij fictieve rampoefening
Snel ingrijpen bij bosbrand dankzij fictieve rampoefening
Snel ingrijpen bij bosbrand dankzij fictieve rampoefening
Snel ingrijpen bij bosbrand dankzij fictieve rampoefening