Samenaankoop dakisolatie

Als ondertekenaar van het Burgermeestersconvenant wil Neerpelt de CO 2 -uitstoot beperken. Uit de cijferkorf van het gemeentelijke klimaatplan bleek dat er een enorm potentieel lag bij slecht geïsoleerde oude huizen. Daarom organiseerde de gemeente een samenaankoop van dakisolatie.

Uit de cijferkorf van het gemeentelijke klimaatplan (Limburg.incijfers.be) bleek dat het grootste potentieel voor het behalen van de klimaatdoelstellingen in de gemeente zich bevindt in het woonpatrimonium. Neerpelt heeft een residentieel karakter en de ouderdom van de woningen is vrij hoog. Bij het renoveren, verbouwen of aanpassen van woningen is er een duidelijke daling van CO2 mogelijk.

Blijvend resultaat

Een investering in een woning is blijvend en levert gedurende tientallen jaren een CO2 -besparing op én een financiële besparing voor de burger. De terugverdientijd is kort waardoor het voor inwoners interessant is om hun huis via een gemeentelijk project te isoleren.

Zo goed mogelijk isoleren

Het globale doel was om Neerpeltse woningen zo goed mogelijk te isoleren. In eerste instantie werd geprobeerd om zo veel mogelijk Neerpeltenaren warm te maken voor dakisolatie: 30% van de warmte van gaat verloren via een slecht geïsoleerd dak.

Goede voorwaarden

Een gemeentelijke samenaankoop, met goede voorwaarden van aannemers, leek een geschikte methode. Het gemeentelijke project omvatte alleen isolatiewerken. Andere dakrenovaties vielen niet onder de samenaankoop, maar konden met de firma besproken worden.

Alle woningtypes

De doelgroepen van deze samenaankoop waren zowel doe-het-zelvers als mensen die de isolatiewerken door een aannemer wilden laten uitvoeren. Alle woningtypes kwamen in aanmerking, behalve appartementen.

Huizen van voor 2006

Er werd gefocust op bestaande woningen van vóór de energieprestatieregelgeving, die dus nog op het elektriciteitsnet werden aangesloten voor 2006. De bewoners kregen een brief van de gemeente. Daarnaast werd een algemeen persbericht verstuurd via verschillende kanalen.

TIP: communiceer uitgebreid. Spreek burgers gericht aan en betrek organisaties en verenigingen bij het project.

Stuurgroep

Per gehucht werd een toelichtingsvergadering georganiseerd om de campagne te lanceren. Tijdens deze vergaderingen werden inwoners uitgenodigd om lid te worden van de stuurgroep. De stuurgroep bestond uit vijf Neerpeltenaren, één medewerker van Dialoog, één medewerker van Dubolimburg, de milieuambtenaar en de schepen van milieu.

TIP: de stuurgroep moet een gedegen technische bagage hebben. Kennis van recente studies is belangrijk om deze info te gebruiken bij keuze van materiaal en dergelijke.

Coördinerende rol

Een lijst van aan te schrijven aannemers/leveranciers werd opgesteld. De gunningscriteria en de wegingsfactoren werden vastgelegd. De stuurgroep stond ook in voor kwaliteitscontrole. Na de prijsvergelijking werden de weerhouden firma’s uitgenodigd en actief betrokken bij het project. De gemeente had, samen met Dubolimburg en Dialoog, een coördinerende rol.

Geen specifiek budget

Voor dit project werd geen specifiek budget van gemeente uitgetrokken. Neerpelt heeft wel een subsidiereglement voor ‘milieubesparende maatregelen uitgevoerd door particulieren’, waar ook het isoleren van een dak voor in aanmerking komt.

Geen exacte cijfers

De burgers werden in contact gebracht met de leveranciers. Vervolgens maakten zij onderling afspraken. De gemeente was in deze fase geen betrokken partij meer, waardoor er geen exacte cijfers zijn van de resultaten. Voor de gemeente was vooral het sensibiliseren over de noodzaak van isolatie en het rendement van de investering van belang.

Aangezien het project afgerond is, voert de gemeente geen actieve communicatie meer. Burgers met vragen, verwijzen zij door naar de aannemers.

TIP: zorg ervoor dat ambtenaren van het RO-loket en het premieloket goed op de hoogte zijn van het project.